SOCHY

JEDEN Z FAUNŮ

email.seznam.cz2

(výška 28 cm)


 SLUNEČNICEhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh(artefakt)


KOZA VALERIE

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

(kámen, kov, v 12 cm)


FAUN S PÍŠŤALOU

AAA

(sklo, kov, v 29 cm)


TŘINÁCTERÁK

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

(kámen, kov, v 17 cm)


HUSKY

ggggggggggggggg

(sklo, kámen, kov, v 13 cm)


CC

(cobeinův contrabass)

c57

(kámen, skol, kov, v 30 cm)


HLÍDÁ MOU IMAGINACI
AAA1
BBB1
CCC1DDD1
(SKLO, KÁMEN, KOV, MINCE…, VÝŠKA 175 CM)